Tillbaka till startsidan
Svenska Spel Gräsroten

 Idefjordens SK
 PlusGiro: 12 09 59-2
 Bankgiro: 5748-3869
 Swish: 123 634 7918

  Epost till ISK:
 info@idefjordenssk.se

 Webbmaster:
 Bengt Bivrin

 Webbansvarig:
 Rune Sandin

BingoLotto

 Webbhotell:
WeConnectIT-logo

Medlemssidor


 

Information om sidorna

På medlemssidorna visas dokument av intresse för Idefjordens SK:s medlemmar, inklusive e-postadresser. Av denna anledning måste du logga in på sidan.

Från och med 2014-12-08 gäller åter ett nytt lösenord till medlemssidorna. Lösenordet ska inte spridas utanför klubben. Den som önskar få tillgång till sidorna, uppmanas ta kontakt med webbmastern Bengt Bivrin, helst via mail.

Användarnamn: medlem
Lösenord: enligt ovan.

Gå vidare till medlemsidorna! Du kommer att få ange användarnamn och lösenord.

Senast uppdaterad: 2014-12-06