Tillbaka till startsidan
Svenska Spel Gräsroten

 Idefjordens SK
 PlusGiro: 12 09 59-2
 Bankgiro: 5748-3869
 Swish: 123 634 7918

  Epost till ISK:
 info@idefjordenssk.se

 Webbmaster:
 Bengt Bivrin

 Webbansvarig:
 Rune Sandin

BingoLotto

 Webbhotell:
WeConnectIT-logo

Referat från årsmötet 7 mars 2014

Val av styrelse och funktionärer

Omval över hela linjen. Alla valda finns på denna sida.
Efter mötet bjöds det som vanligt på kaffe, och flera sorters tårtor.

Här får Janne "Makrill" Hansson blommor och hyllningar av Staffan Johansson för att han nu genomfört sitt 40:e Vasalopp. En helt strålande prestation.

(foto: Bengt Karlsson)

Janne Makrill får blommor

Ur verksamhetsberättelsen för 2013

Följande personer har ingått i styrelsen: Ordförande Rune Sandin, kassör Bengt Bivrin, sekreterare Staffan Johansson. Övriga ledamöter: Bo Johansson, Hans-Peter Niklasson, Göran Olsson och Fredrik Olausson. Styrelsesuppleanter har varit Carina Andersson och Hans-Robert Hansson.
Revisorer har varit Rudolf Niklasson och Bengt-Åke Björk med Marit Johansson och Ylva Lomgård som suppleanter.
Kommittéerna för orientering, kartor, skidor/spår och stuga poängpromenader har varit verksamma under året.
Föreningen är ansluten till RF och specialförbunden för orientering och skidor.

Antalet medlemmar under året har varit 217 fördelat på 95 kvinnor och 122 män. 28 st var under 20 år.

Från Strömstads kommun har föreningen fått 42 863 kr i bidrag varav 20 000 kr i anläggningsbidrag för Kasenstugan och lika mycket i arrangörsbidrag för Gränsjakten och DM-tävlingarna. Närmare 30 klubbmedlemmar ställde upp som funktionärer på mat/vätskestationen i Buar på Grenserittet och några hjälpte till vid parkeringen i Strömstad. Den insatsen gav 58 895 kr i klubbkassan.
Bingolotter har sålts under året och det har klubben tjänat 11 079 kr på. Poängpromenader har arrangerats i Kasen under vår och höst, vilket gett 15708 kr i överskott.

Årets gökotta gick till Hallerod på Näsingeåsen.
Klubbstugan har varit uthyrd till föreningar och privatpersoner.
7 styrelsemöten har hållits under året.
Vi hade julbord i klubbstugan i slutet av november.
En ny klädkollektion inköptes under våren. Tack vare generös sponsring från Godishuset, Nordby Supermarket och Bohus-Dals Skogsplantor lyckades vi hålla ner priset till hälften.

Orientering
3-dagarstävlingen Gränsjakten genomfördes 28-30 juni i Näsinge. Under de tre dagarna var det 1850 anmälda. Vi hade otur med mycket regn men det hindrade inte att det blev lyckade tävlingar med nöjda deltagare. Från klubben deltog några ungdomar.
I september arrangerade vi medel- och lång-DM i Kasenterrängen, tävlingar som också förlöpte väl.
Träningsorienteringar har anordnats under året.

I år hade klubben med tre deltagare på SM-tävlingar och det var Malin och Lisa Reichenberg samt Frida Johansson som representerade klubben och startade bl.a. i D21-stafetten.
I femdagars var det 5 deltagare från klubben och Göran Olsson kom på 3:e plats i H60 som hade 120 deltagare.
I distriktets ungdomsserie har det varit totalt 11 deltagare från klubben. Axel Karlsson kom femma i H14 och samma placering fick Erik Baatz i H12. I klassen U2 kom Wilma Furufors 2:a, Karl Niklasson 3:a och Johan Baatz 4:a.
Avslutningen på orienteringssäsongen var Silvatrofén i Uddevalla där vi hade några patruller. Göran Olsson och Allar Piirso vann sin klass med 28 patruller.
Klubben har också varit representerad på tävlingar i Norge.

Skidor
I årets Vasalopp var det 9 st från klubben som deltog i de olika loppen. Fredrik Olausson visade återigen vilken duktig skidåkare han är genom att komma in på den finfina tiden 4:47:55 och fick placeringen 455.
Vi har också haft deltagare på ett skidlopp i Norge och i Skinnarloppet, där Fredrik kom femma i klassen H40.
Ekonomi
Verksamheten gick med ett blygsamt överskott, det andra året som gått plus sedan SM. De stora kostnaderna i verksamheten är kartritning, som i år kostade över 200 tkr, samt klubbstugan, som inkl. el årligen kostar över 135 tkr att driva. Tävlingsverksamheten kostar 28 tkr i anmälningsavgifter och ca 12 tkr i resor. Det som bidrar till att ekonomin är hyfsat i balans är först och främst våra tävlingsarrangemang, Grenserittet och bidrag från kommun och sponsorer.
VM 2016
VM 2016 i Strömstad/Tanum närmar sig och planeringen fortgår planenligt. Kartproduktionen är igång sedan några veckor och skall vara avslutad ca ett år före VM. Klubbens uppgift under VM kommer troligen att vara byggande av arenor, medan enstaka medlemmar kommer att ingå i andra grupperingar där andra klubbar också bidrar med personal. Totalt är ca 20 klubbar från BDOF engagerade men även föreningar utan orienteringssporten blir en resurs vad det lider.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som ställer upp på våra arrangemang och som hjälper till på Grenserittet. Utan dessa frivilliga insatser skulle vi inte fungera som idrottsförening.

Styrelsen genom Staffan Johansson.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning finns på medlemssidorna. Saknar du lösenord till dessa, hör av dig till webbmaster.

Tidigare årsmöten som det finns referat från:
2010
2007
2006
2005

Skapad 2014-03-11. Senast uppdaterad: 2014-03-11