Tillbaka till startsidan
Svenska Spel Gräsroten

 Idefjordens SK
 PlusGiro: 12 09 59-2
 Bankgiro: 5748-3869
 Swish: 123 634 7918

  Epost till ISK:
 info@idefjordenssk.se

 Webbmaster:
 Bengt Bivrin

 Webbansvarig:
 Rune Sandin

BingoLotto

 Webbhotell:
WeConnectIT-logo

Referat från Idefjordens Sportklubbs Årsmöte 2007

Staffan och Lennart Klubbens årsmöte hölls den 16 mars i klubbstugan Kasen med 24 medlemmar närvarande.

Mötesordförande var Lennart Lennevi och sekreterare Staffan Johansson.

(foto: Bengt Karlsson)

Val av styrelse och funktionärer

Till styrelse för 2007 valdes:

Ordförande: Gunnar Oleniusson (1 år, omval)
Kassör: Bengt Bivrin (2 år, nyval)
Övriga ledamöter: Hans-Peter Niklasson (2 år, omval) och Christer Bech (2 år, nyval)
Styrelsesuppleanter: Göran Olsson (1 år, nyval) och Anders Danielsson (2 år, nyval).

I styrelsen kvarstår Sekr. Staffan Johansson samt övriga ladamöterna Carina Andersson och Bo Johansson, med 1 år kvar på mandatperioden.

Till revisorer nyvaldes Rudolf Niklasson (2 år) (Bengt-Åke Björk valdes på 2 år 2006). Gunhild Niklasson omvaldes som suppleant på 2 år (Marianne Lundberg valdes på 2 år 2006).

Till valberedning valdes Lennart Lennevi och Rune Sandin.

Övriga kommitter och funktionärer som valdes finns på denna sida.

Från verksamhetsberättelsen för 2006:

Vid årets slut var medlemsantalet 138 st. fördelat på 62 kvinnliga och 76 manliga.

Från Strömstads kommun har föreningen fått 11425 kr till anläggningsbidrag och aktivitetsstöd. Föreningen har också blivit sponsrade av olika företag. Orienteringstävlingen Gränsjakten gav ett gott ekonomiskt resultat.

Årets gökotta gick till Prästvattnet i Näsinge.

Ytterligare arbeten har gjort på skidspåren. Muren på klubbstugan har dränerats och isolerats.

Medlemmar var med och hjälpte till på Grenserittet vid start och första vätskestationen vid Buar. Nämnda insats gav pengar till klubbkassan.

Föreningen bidrog med 16 000 kr till orienteringsresan till Helsingborg.

Orientering:

Under året stod klubben som värd till två arrangemang, Gränsjakten och natt-DM. Gränsjakten gick under tre dagar, 10-12 juli och hade totalt 1174 starter. Tävlingscentrum var vid Drivnäs där vi hade camping och stor nytta av ridklubbens lokaliteter. Arrangemanget gick bra och mycket beröm kom från nöjda deltagare.

Natt-DM arrangerades vid Tjärnö marinbiologiska där vi fick låna lokaler till sekretariat. Vi fick även tillgång till duschar på Tjärnö skola. Banorna var lagda på Saltö där deltagarna fick springa i fin kustterräng. 112 deltagare var anmälda till tävlingen.

Ungdomsledarna har haft 26 träningssammankomster med 157 deltagare under året.

Under tiden 15:e april till 11:e november har klubbens löpare deltagit i totalt 44 tävlingstillfällen med 436 starter.

Göran Olsson arrangerade en orienteringsresa till tävlingen Tre Skåningar och En Dansk i Skåne. Orienterare från andra klubbar i distriktet åkte med på bussresan. Bland många fina resultat kan nämnas Jan och Gry Granstedt som blev 1:a och 2.a i respektive klass.

I distriktets DM-tävlingar sprang orienterarna hem 17 guld, 5 silver och 10 brons. Resultatlistor från alla tävlingar finns på vår hemsida.

Förberedelserna inför SM 2009 har pågått under året och några medlemmar var på studieresa i Skåne för att se och lära av deras SM-arrangemang.

Skidor

För första gången på flera år fick vi en rejäl vinter vilket innebar att det kördes upp fina spår på Kasen. Milbanan som det jobbats med gick att använda och mycket folk besökte Kasen på helgerna. Klubbstugan hölls öppen för servering.

15 medlemmar åkte till Lövlia en helg i februari.

7 från klubben genomförde Vasaloppet och 1 åkte tjejvasan. Jan Granstedt och Fredrik Olausson åkte så bra att de klarade vasaloppsmedaljen. Jan Hansson genomförde sitt 35:e lopp.

Jan Granstedt deltog på Birkebeinrennet.

Prestationspris

Styrelsen har beslutat ge 2006 års prestationspris till Rebecca Andersson och Gabriel Andersson.

Avslutning

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som hjälpt till på alla evenemang som föreningen jobbat med. Utan alla dessa frivilliga insatser skulle det inte fungera. I sammanhanget bör vi nämna Göran Olsson, Bo Johansson och Jan Granstedt, vilka har dragit tunga lass i olika sammanhang.

De närmaste åren blir spännande och säkert jobbiga med SM 2009 som slutmål.

Styrelsen genom Staffan.

Mötet avslutades med avtackning av Rudolf Niklasson, som avgick ur styrelsen efter att ha suttit i denna sedan 1963! De sista åtta åren som kassör.

(foto: Bengt Karlsson)

Rulle avtackas
Därefter skedde prisutdelning till prestationspristagarna Rebecca Andersson och Gabriel Andersson. Christer Bech redogjorde utförligt för styrelsens motivering till utnämningarna.

Efter mötet bjöds det på kaffe, dricka och tårta.

 

Tidigare årsmöten:
2005
2006

Skapad 2007-05-01. Senast uppdaterad: 2007-05-06